Programování

Programování_

PROGRAOVANÍ UZAMYKACÍHO SYSTÉMU TOKOZ EPRO

Oživení a prvotní nastavení uzamykacího systému ePRO TOKOZ se provádí na základě programovací TABULKY EXCEL u výrobce a je součástí dodávky systému.  

TABULKA popisuje mechanická a elektronická přístupová práva a je základním dokumentem popisujícím mechanické a elektronické nastavení uzamykacího systému pro každého zákazníka / zámkový sytém.

Tuto tabulku vyplní zákazník dle svých požadavků na počty vložek a klíčů a zejména na nastavení mechanických a elektronických práv mezi jednotlivými klíči a vložkami. Způsob vyplnění, význam jednotlivých údajů nebo doporučení pro správné vyplnění lze konzultovat s obchodním zástupcem. Po vyplnění a předání TABULKY je vyrobena mechanická část systému (obsahuje mechanické kódování mezi klíči a vložkami) a následně je provedeno u výrobce prvotní oživení elektronické části systému.

Do každé vložky a klíče je zapsáno jejich unikátní ID v souladu s údaji v TABULCE. ID jsou vyznačena na tělesech vložky a dřících klíčů. Dále je do vložek i klíčů zapsáno unikátní Zákaznické identifikační číslo (IDZ), které slouží pro základní šifrovanou komunikaci mezi klíči, vložkami a uživatelskou aplikací u zákazníka.